เซ็นแพค เอเซีย (Cenpac Asia) : ผู้จัดจำหน่าย เพลา (Shaft) เพลาขับ (Driveshaft) หัวเพลา (CV Joint) รถยนต์ทุกรุ่น ยี่ห้อนาสโก้ (Nasko)
carjapan


เพลาขับนาสโก้ เพลาขับผลิตภายใต้มาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพสากล ISO 9001:2000
สำหรับรถยนต์ทุกยี่ห้อทุกรุ่นในราคาที่ประหยัดกว่า
เพลาขับใหม่จากศูนย์บริการ คุ้มค่ากว่าเพลาขับมือสอง
และเพลาขับซ่อมแซมอื่นๆ รับประกันคุณภาพสินค้า
เทียบเคียงเพลาขับใหม่ทั้งเส้น

 

เพลาขับนาสโก้แวลู
เพลาขับ overhaul ทุกชิ้นส่วน
ด้วยขั้นตอนการผลิตขยายรางลูกปืน
ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ ใช้วัสดุคุณภาพสูง
ราคาประหยัดคุ้มค่า
เพลาขับนาสโก้พลัส
เพลาขับ overhaul ใช้หัวเพลาขับใหม่
Nasko C.V. Joint คุณภาพเกินราคา
เพลาขับนาสโก้พรีเมี่ยม
เพลาขับผลิตใหม่ทั้งเส้น ภายใต้มาตรฐาน
การผลิตสำหรับ O.E. M. Part
ประเทศออสเตรเลีย ราคาประหยัดกว่า
เพลาขับใหม่จากศูนย์บริการ
 

มีประสิทธิภาพการใช้งานเทียบเท่าเพลาขับมาตรฐานแท้จากศูนย์บริการ
d มีมาตรฐานการผลิต ภายใต้การควบคุมคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000
d มีพร้อมสำหรับรถทุกยี่ห้อทุกรุ่น รวมถึงรถที่มีอะไหล่ราคาแพงมาก เช่นรถยุโรปต่างๆ
d มีคุณภาพเทียบกับเพลาขับใหม่ แต่ราคาประหยัด คุ้มค่ากว่า
d มีศูนย์ให้บริการตอบข้อสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งทางโทรศัพท์และทางอีเมล์
d ติดตั้งได้ที่อู่ต่างๆ ทั่วไป

 

Baron66 : Design Studio เซ็นแพค เอเซีย (Cenpac Asia) : ผู้จัดจำหน่าย เพลา (Shaft) เพลาขับ (Driveshaft) หัวเพลา (CV Joint) รถยนต์ทุกรุ่น ยี่ห้อนาสโก้ (Nasko)