เซ็นแพค เอเซีย (Cenpac Asia) : ผู้จัดจำหน่าย เพลา (Shaft) เพลาขับ (Driveshaft) หัวเพลา (CV Joint) รถยนต์ทุกรุ่น ยี่ห้อนาสโก้ (Nasko)

 

6

7
หากรถของท่านมีเสียงดังที่ล้อหน้าขณะรถเลี้ยวหรือออกตัวหรือมีอาการสะท้านหรือสั่นขณะใช้ความเร็ว
อาการเหล่านี้แสดงให้ท่านทราบว่า เพลาขับเคลื่อนรถของท่านไม่สมบูรณ์หรือชำรุด จำเป็นต้องได้รับ
การตรวจเช็คและซ่อมแซมจากศูนย์บริการหรืออู่บริการ
4
8
เช่น เปลี่ยนใช้ชุดเพลาขับใหม่จากศูนย์บริการ เปลี่ยนใช้เฉพาะหัวเพลาใหม่ , ซื้อจากร้านขายอะไหล่
เปลี่ยนใช้เพลาขับเก่าซื้อจากเชียงกง, ถอดหัวเพลา เพื่อเชื่อมพอกรางลูกปืนในส่วนที่ชำรุดสึกกร่อน
ด้วยเหล็กความร้อนสูงและเจียรกลับให้ได้ขนาดเดิม และสุดท้ายเปลี่ยนใช้เพลาขับที่ได้รับการ
ซ่อมแซมทั้งหมด (Exchange Parts) ซึ่งซ่อมแซมส่วนชำรุดสึกกร่อนของหัวเพลาด้วย
วิธีการขยายราง ลูกปืนในระดับ 0.10 ถึง 0.25 มม. และใส่ลูกปืนใหม่ขนาดใหญ่เท่ารางลูกปืน
ที่ได้ขยายเป็นวิธีการซ่อม ที่มิได้เชื่อมพอกเหล็กร้อนแก่หัวเพลาซึ่งจะไม่ทำให้ความแข็งแกร่งเดิม
ของหัวเพลาสูญสิ้นไป การซ่อมแซมด้วยเทคนิคนี้เป็นมาตรฐานทั่วไปในต่างประเทศ

5

เป็นชุดเพลาขับประกอบสำเร็จพร้อมติดตั้งสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อใน
ประเทศไทย เพลาขับนาสโก้เป็นเพลาขับซึ่งได้รับการซ่อมแซมทั้งเพลาขับโดยได้ซ่อมแซมหัวเพลาขับ
ด้วยเทคนิคขยายรางลูกปืนเปลี่ยนลูกปืนใหม่และเปลี่ยนชิ้นส่วนสำคัญอื่นๆแทนส่วนที่ชำรุดทั้งหมด
เช่น ใช้ยางหุ้มเพลาคุณภาพมาตรฐานที่ใช้ในโรงงานประกอบรถยนต์ทั้งด้านในและด้านนอกใหม่
ใช้จาระบีสูตรพิเศษเฉพาะและใช้เหล็๋กรัดยางใหม่หัวเพลาและชิ้นส่วนสำคัญทั้งหมดนำเข้าจาก
ต่างประเทศเพื่อประกอบเป็น เพลาขับนาสโก้ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งานได้ดีเทียบเท่ากับ
เพลาขับใหม่จากศูนย์บริการ แต่ในราคาถูกกว่า 70 %

11
 3 ประสิทธิภาพการใช้งาน เทียบเท่ามาตรฐานอะไหล่แท้
 2 คุณภาพการผลิตมาตรฐานโรงงาน
 1 รับประกัน 12 เดือนไม่จำกัดระยะทาง
 0 ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท

10 9  


Baron66 : Design Studio เซ็นแพค เอเซีย (Cenpac Asia) : ผู้จัดจำหน่าย เพลา (Shaft) เพลาขับ (Driveshaft) หัวเพลา (CV Joint) รถยนต์ทุกรุ่น ยี่ห้อนาสโก้ (Nasko)