เซ็นแพค เอเซีย (Cenpac Asia) : ผู้จัดจำหน่าย เพลา (Shaft) เพลาขับ (Driveshaft) หัวเพลา (CV Joint) รถยนต์ทุกรุ่น ยี่ห้อนาสโก้ (Nasko)
carjapan


ด้วยมาตรฐานการผลิตสากล ISO 9001:2000
บริษัทฯ ยินดีรับประกันการใช้งานเพลาขับนาสโก้
เป็นเวลา 12 เดือนไม่จำกัดระยะทางการใช้งาน


อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีบริการ ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
แก่ผู้ใช้รถทุกท่าน รวมถึงอู่ต่างๆ ในปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเพลาขับ
รถยนต์ล้อหน้าทั้งหลาย
ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพ
และจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนการรับประกันสินค้า ภายหลังการขายแก่ผู้ใช้รถทุกท่าน
 


มีประสิทธิภาพการใช้งานเทียบเท่าเพลาขับมาตรฐานแท้จากศูนย์บริการ
d มีมาตรฐานการผลิต ภายใต้การควบคุมคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000
d มีพร้อมสำหรับรถทุกยี่ห้อทุกรุ่น รวมถึงรถที่มีอะไหล่ราคาแพงมาก เช่นรถยุโรปต่างๆ
d มีคุณภาพเทียบกับเพลาขับใหม่ แต่ราคาประหยัด คุ้มค่ากว่า
d มีศูนย์ให้บริการตอบข้อสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งทางโทรศัพท์และทางอีเมล์
d ติดตั้งได้ที่อู่ต่างๆ ทั่วไป

 Baron66 : Design Studio เซ็นแพค เอเซีย (Cenpac Asia) : ผู้จัดจำหน่าย เพลา (Shaft) เพลาขับ (Driveshaft) หัวเพลา (CV Joint) รถยนต์ทุกรุ่น ยี่ห้อนาสโก้ (Nasko)