เซ็นแพค เอเซีย (Cenpac Asia) : ผู้จัดจำหน่าย เพลา (Shaft) เพลาขับ (Driveshaft) หัวเพลา (CV Joint) รถยนต์ทุกรุ่น ยี่ห้อนาสโก้ (Nasko)
carjapan


  หนึ่งในกลุ่มบริษัทเซ็นแพค www.cenpac.com.sg
ซึ่งมีอยู่ใน 4 ประเทศ ได้แก่ สิงค์โปร์ ประเทศไทย อินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเพลาขับโดยเฉพาะ (Driveshaft Specialist) มากกว่า 20 ปี

เซ็นแพคเอเซีย ได้เริ่มดำเนินการในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2542 และได้ผลิต
และจัดจำหน่ายเพลาขับนาสโก้จนเป็นที่รู้จักและรักษาคุณภาพสินค้ามาโดยตลอด

ในปี 2550 เพื่อเป็นการขยายและนำเสนอสินค้าใหม่เพิ่มเติมจากเดิม เซ็นแพคเอเซีย
ได้จับมือกับพันธมิตรทางการค้าจากประเทศออสเตรเลีย ในการสนับสนุนชิ้นส่วนใหม่
ภายใต้ชื่อ “นาสโก้” ทำให้ เซ็นแพคเอเซีย สามารถเสนอสินค้าได้สามทางเลือก
เพลาขับนาสโก้แวล เพลาขับนาสโก้พลัส และเพลาขับนาสโก้พรีเมี่ยมแก่ผู้ใช้รถต่างๆ ได้


ในปี 2551 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าที่ผลิต กรอปกับความมุ่งมั่น
ที่จะดำเนินการผลิตเพื่อส่งออก เซ็นแพคเอเซีย ได้มุ่งสู่การรักษามาตรฐานการผลิต
และการควบคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล จนประสพความสำเร็จ
โดยได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิต และมาตรฐานควบคุมคุณภาพ
ให้เป็นมาตรฐานสากล ภายใต้ ISO 9001:2000


นับตั้งแต่ปี 2542 เพลาขับนาสโก้ได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์
จากทั้งอู่บริการ ช่าง และหน่วยงานราชการ ทำให้ เซ็นแพคเอเซีย ได้มีการขยายตัว
และนำเสนอสินค้าใหม่ๆตอบสนองผู้ใช้รถทุกยี่ห้อและทุกรุ่น
Baron66 : Design Studio เซ็นแพค เอเซีย (Cenpac Asia) : ผู้จัดจำหน่าย เพลา (Shaft) เพลาขับ (Driveshaft) หัวเพลา (CV Joint) รถยนต์ทุกรุ่น ยี่ห้อนาสโก้ (Nasko)