เซ็นแพค เอเซีย (Cenpac Asia) : ผู้จัดจำหน่าย เพลา (Shaft) เพลาขับ (Driveshaft) หัวเพลา (CV Joint) รถยนต์ทุกรุ่น ยี่ห้อนาสโก้ (Nasko)
carjapan
japan
 

  ปัจจุบันได้มีหลากหลายวิธีการในการซ่อมเพลาขับชำรุด เช่น การเปลี่ยนใช้ชุดเพลาขับใหม่จากศูนย์บริการ การเปลี่ยนใช้เฉพาะหัวเพลาใหม่ซื้อจากร้านขายอะไหล่ การเปลี่ยนใช้เพลาขับเก่าซื้อจากเชียงกง การซ่อมแซมเพลาขับด้วยการถอดหัวเพลาที่ชำรุดเพื่อเชื่อมพอกรางลูกปืนในส่วนที่ชำรุดสึกกร่อนด้วยเหล็กความร้อนสูง และเจียรกลับให้ได้ขนาดเดิม และสุดท้าย การเปลี่ยนใช้เพลาขับที่ได้รับการซ่อมแซมทั้งหมด

 

  เซ็นแพคเอเซีย ผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการซ่อมแซมเพลาขับให้ได้มาตรฐาน ด้วยการซ่อมแซมส่วนชำรุดสึกกร่อนของหัวเพลาด้วย วิธีการขยายราง ลูกปืนในระดับ 0.10 ถึง 0.25 มม. และใส่ลูกปืนใหม่ขนาดใหญ่เท่ารางลูกปืนที่ได้ขยายเป็นวิธีการซ่อม ที่มิได้เชื่อมพอกเหล็กร้อนแก่หัวเพลาซึ่งจะไม่ทำให้ความแข็งแกร่งเดิมของหัวเพลาสูญสิ้นไป การซ่อมแซมด้วยเทคนิคนี้เป็นมาตรฐานทั่วไปในต่างประเทศ ทั้งนี้ ยังรวมถึงการซ่อมแซมหัวเพลา spider (หัวเพลาด้านใน) และลูกปืนสามทาง และการซ่อมแซมก้านเพลาให้สู่สภาพเดิมได้

 

  เพลาขับนาสโก้เป็นเพลาขับซึ่ง เซ็นแพคเอเซีย ได้ทำการซ่อมแซมทั้งเพลาขับ โดยได้ซ่อมแซมหัวเพลาขับด้วยเทคนิคขยายรางลูกปืนเปลี่ยนลูกปืนใหม่ และเปลี่ยนชิ้นส่วนสำคัญอื่นๆแทนส่วนที่ชำรุดทั้งหมด เช่น ใช้ยางหุ้มเพลาคุณภาพมาตรฐานที่ใช้ในโรงงานประกอบรถยนต์ทั้งด้านในและด้านนอกใหม่ ใช้จาระบีสูตรพิเศษเฉพาะและใช้เหล็๋กรัดยางใหม่หัวเพลาและชิ้นส่วนสำคัญทั้งหมด การดำเนินการซ่อมแซมมีระบบควบคุมการผลิตและการควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2000

 

  ในการดำเนินการซ่อมแซม เซ็นแพคเอเซีย ได้นำเข้าชิ้นส่วนอะไหล่สำคัญของเพลาขับทั้งหมดพร้อมสำหรับการผลิตเพลาขับที่ได้มาตรฐาน รวมถึงมีอะไหล่ชิ้นส่วนเพลาของรถที่หายาก เช่น รถยุโรปที่อะไหล่ราคาแพงมาก ทำให้สามารถตอบสนองแก้ปัญหาของผู้ใช้รถที่ต้องใช้อะไหล่ราคาแพงได้ 

 

  เพลาขับนาสโก้จึงเป็นชุดเพลาขับซ่อมแซมประกอบสำเร็จพร้อมติดตั้งสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อในประเทศไทย เป็นเพลาขับที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งานได้ดีเทียบเท่ากับเพลาขับใหม่จากศูนย์บริการ แต่มีราคาเพียง 30% ของเพลาใหม่จากศูนย์บริการ

 

   


Baron66 : Design Studio เซ็นแพค เอเซีย (Cenpac Asia) : ผู้จัดจำหน่าย เพลา (Shaft) เพลาขับ (Driveshaft) หัวเพลา (CV Joint) รถยนต์ทุกรุ่น ยี่ห้อนาสโก้ (Nasko)