เซ็นแพค เอเซีย (Cenpac Asia) : ผู้จัดจำหน่าย เพลา (Shaft) เพลาขับ (Driveshaft) หัวเพลา (CV Joint) รถยนต์ทุกรุ่น ยี่ห้อนาสโก้ (Nasko)
carjapan

 
1. เพลาขับหน้าคืออะไร อยู่ตรงไหนของรถยนต์ มีความสำคัญอย่างไร และประกอบด้วยชิ้นส่วนใดบ้าง
 1.

เป็นชิ้นส่วนสำคัญในการส่งกำลังขับเคลื่อนของรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า ต่อจากห้องเกียร์
ของเครื่องยนต์ไปยังดุมล้อรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าทุกคัน มีหน้าที่หมุนล้อให้เคลื่อนไหว
ทำให้รถยนต์ขับเคลื่อนไปข้างหน้า หรือถอยหลัง

2.

นอกจากการหมุนตัว ยังเป็นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ ได้แก่ หัวเพลาขับ เมื่อรถเลี้ยวซ้าย
หรือขวา หรือเมื่อรถลอยตัวหรือกดลงเมื่อขึ้นสะพานหรือลงสะพาน

3.

เพลาขับหน้าประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่สำคัญดังนี้
ก)   ก้านเพลา มี 2 แบบ แบบตัน และแบบกลวงเป็นท่อแป๊ป
ข)  C.V. JOINT หัวเพลาขับซึ่งอยู่ติดกับดุมล้อ ส่วนใหญ่จะใช้ลูกปืน 6 ลูก
ค)  SPIDER JOINT เป็นหัวเพลาขับด้านที่ติดกับห้องเกียร์ มีหลายแบบ ได้แก่
       แบบที่ใช้  ลูกปืน 6 ลูก หรือลูกปืน 3 ลูก
ง)   จาระบี ใส่เพื่อการหล่อลื่นของหัวเพลาทั้งสองข้างในแต่ะเพลาขับ
จ)   ยางหุ้มเพลา เป็นยางที่ปกปิดมิให้จาระบีกระเด็นหลุดจากหัวเพลาแต่ละข้างในขณะหมุนตัว
ฉ)  เหล็กรัดยางหุ้มเพลา เป็นแถบเหล็กที่รัดยางหุ้นเพลาให้ติดกับหัวเพลา
ช)  ชิ้นส่วนลดการสั่นสะเทือน (ยางซับสะเทือน) มีในบางเพลาขับติดไว้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
     ของเพลาขับขณะหมุนตัว


   


Baron66 : Design Studio เซ็นแพค เอเซีย (Cenpac Asia) : ผู้จัดจำหน่าย เพลา (Shaft) เพลาขับ (Driveshaft) หัวเพลา (CV Joint) รถยนต์ทุกรุ่น ยี่ห้อนาสโก้ (Nasko)