เซ็นแพค เอเซีย (Cenpac Asia) : ผู้จัดจำหน่าย เพลา (Shaft) เพลาขับ (Driveshaft) หัวเพลา (CV Joint) รถยนต์ทุกรุ่น ยี่ห้อนาสโก้ (Nasko)
carjapan

 
6. เทคนิคการซ่อมแซม CV JOINT

CV JOINT ที่ชำรุด คือ CV JOINT ที่มีการสึกกร่อนหรือสึกหรอเป็นรอยในรางลูกปืน เช่นมีหลุม
มีรอย ที่เกิดจากเศษเหล็กที่หลุดจากรางลูกปืนหรือมีเม็ดทราย ฝุ่น เสียดสีในรางลูกปืนจนสึกหรอ
ดังนั้นจึงมีเทคนิคการซ่อมแซม 2 วิธี

1.

เชื่อมพอกเนื้อเหล็กหรือโลหะไปที่จุดที่สึกหรอ และเจียแต่งให้เข้ารูป
ข้อดี+ข้อเสีย

 

- ร้านที่พอมีฝีมือสามารถทำได้
- ใช้วัสดุภายใน CV. JOINT ของเดิมทุกอย่าง ทำให้ต้นทุนการทำต่ำ
- ไม่คงทน เพราะเนื้อเหล็กที่พอกเข้าไปคนละเนื้อและความแข็งแกร่งของโลหะแต่ละชนิดไม่เท่ากัน
- การใช้โลหะที่มีความร้อนสูงในการเชื่อมทำให้ค่าความแกร่งหรือผิวชุดแข็ง (hardness)
  ของโลหะในรางลูกปืนเสียหายหรือหมดสภาพไป กลายเป็นจุดอ่อนของหัวเพลาต่อไป
- การเจียแต่งไม่เข้ารูป นำมาใช้งานและจะติดขัด หรือดึงรถไปข้างใดข้างหนึ่ง


 2.

ขยายรางลูกปืน
ข้อดี+ข้อเสีย

  - จะซ่อมได้เฉพาะ CV. JOINT ที่มีความสึกหรอน้อยไม่เกินสเปคที่กำหนด
- ทำขยายรางลูกปืนโดยคล้ายกับขยายคว้านกระบอกสูบโดยขยายได้ตามขนาดลูกปืนที่กำหนด
- เปลี่ยนลูกปืนภายใน CV. JOINT ใหม่หมด และชิ้นส่วนสำคัญนั้นๆ แทนชิ้นส่วนที่ชำรุด
- ขนาดของลูกปืนใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่จะไม่ใหญ่จนเกินความหนาของการชุบแข็งของ
  หัวเพลาเดิม ทำให้หัวเพลาขับคงมีคุณสมบัติเดิมเท่าของใหม่
-  เป็นวิธีที่นิยมและเป็นมาตรฐานทั่วไปในต่างประเทศ

   


Baron66 : Design Studio เซ็นแพค เอเซีย (Cenpac Asia) : ผู้จัดจำหน่าย เพลา (Shaft) เพลาขับ (Driveshaft) หัวเพลา (CV Joint) รถยนต์ทุกรุ่น ยี่ห้อนาสโก้ (Nasko)