เซ็นแพค เอเซีย (Cenpac Asia) : ผู้จัดจำหน่าย เพลา (Shaft) เพลาขับ (Driveshaft) หัวเพลา (CV Joint) รถยนต์ทุกรุ่น ยี่ห้อนาสโก้ (Nasko)
carjapan

 
3 .อาการที่แสดงว่าเพลาชำรุดและสาเหตุ
  (ก)   อาการ
 1.

มีเสียงเหมือนโลหะขบกันดังแก็กๆ ที่ล้อหน้า จากหัวเพลาด้านที่ติดกับล้อ มีข้อสังเกตได้คือ หากเลี้ยวขวา
แล้วมีเสียงดัง จะเป็นเพลาซ้ายที่ชำรุด และหากเลี้ยวซ้ายแล้วมีเสียงดัง จะเป็นเพลาขวาที่ชำรุด

2.

มีอาการสั่นสะท้านขณะใช้ความเร็วหนึ่งสะท้านถึงคอนโซลเกียร์ ถึงแม้จะไม่เลี้ยวก็ตาม แม้จะถ่วงล้อ
แบบจี้แล้วก็ไม่หาย แสดงว่าอาการของเพลา SPIDER (เพลาหัวในที่ติดกับเกียร์) ชำรุด

  (ข)   สาเหตุ
 1.

ส่วนใหญ่เกิดจากยางหุ้มเพลาขาด ทำให้หัวเพลาสะบัดจาระบีออกหมด มีฝุ่นและทรายเข้าในหัวเพลา
และเสียดสีกับเหล็ก หากยางหุ้มเพลาขาด และไม่เปลี่ยนโดยทันที หัวเพลาจะมีปัญหาติดตามมาได้

2.

จาระบีหมดสภาพโดยเจ้าของรถไม่รู้ ถึงแม้ยางจะไม่ขาด แต่จาระบีจะไม่มีสภาพให้การหล่อลื่น
อีกต่อไป จาระบีที่ใช้ต้องเป็นจาระบีพิเศษสำหรับหัวเพลาขับเท่านั้น จาระบีทั่วไปจะไม่สามารถใช้ได้
เพราะจะเสื่อมสภาพความหล่อลื่น ที่ความร้อนสูง

3.

C.V. JOINT หรือ หัว SPIDER จะมีอายุการใช้งานเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่แหล่งผลิต
และเทคนิคที่ผลิต หากเป็นของเดิมมาจากโรงงานรถยนต์ จะมีอายุการใช้งานนาน
แต่หากมีการเปลี่ยนด้วยของ AFTER MARKET แล้วระยะเวลาที่ใช้ได้จะสั้นลง
อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับการดูแลสภาพยางหุ้มเพลาและการเปลี่ยนจาระบีเป็นหลัก

4.

เกิดจากอุบัติเหตุ เมื่อมีการซ่อมแซมตัวถัง แล้วจุดยึดหรือโครงสร้างเปลี่ยนไป

5.

ยางแท่นเครื่องยางแท่นเกียร์ขาดหรือทรุดจะทำให้เครื่องสั่น, เขย่า เป็นสาเหตุให้หัวเพลา
มีการเคลื่อนไหวของหัวเพลา SPIDER ทำให้ชำรุดได้


   


Baron66 : Design Studio เซ็นแพค เอเซีย (Cenpac Asia) : ผู้จัดจำหน่าย เพลา (Shaft) เพลาขับ (Driveshaft) หัวเพลา (CV Joint) รถยนต์ทุกรุ่น ยี่ห้อนาสโก้ (Nasko)