เซ็นแพค เอเซีย (Cenpac Asia) : ผู้จัดจำหน่าย เพลา (Shaft) เพลาขับ (Driveshaft) หัวเพลา (CV Joint) รถยนต์ทุกรุ่น ยี่ห้อนาสโก้ (Nasko)
carjapan

2. การดูแล การบำรุงรักษาเพลาขับหน้า และอายุการใช้งาน
1.

เจ้าของรถควรหมั่นก้มดูและตรวจดูสถาพยางหุ้มเพลาขับว่ามีร้อยร้าวหรือรอยแตกหรือไม่
หากมีให้เปลี่ยนทันที ปกติยางหุ้มเพลาจะมีอายุใช้งาน 3-4 ปีสำหรับยางหุ้มเพลาของแท้
จากศูนย์บริการ ส่วนยางหุ้มเพลาอื่นจะมีอายุประมาณ 1-2 ปี ในสภาพการใช้งานปกติ

2.

ควรเปลี่ยนจาระบี เมื่อจาระบีหมดอายุ ซึ่งประมาณ 2 ปี หรือ 40,000 กม.
ซึ่งจาระบีจะเหือดแห้งไปได้ด้วยตัวเอง

3.

อายุใช้งานของเพลาขับหากมีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องจะใช้ได้เกิน 100,000 กม.   


Baron66 : Design Studio เซ็นแพค เอเซีย (Cenpac Asia) : ผู้จัดจำหน่าย เพลา (Shaft) เพลาขับ (Driveshaft) หัวเพลา (CV Joint) รถยนต์ทุกรุ่น ยี่ห้อนาสโก้ (Nasko)