เซ็นแพค เอเซีย (Cenpac Asia) : ผู้จัดจำหน่าย เพลา (Shaft) เพลาขับ (Driveshaft) หัวเพลา (CV Joint) รถยนต์ทุกรุ่น ยี่ห้อนาสโก้ (Nasko)
carjapan

 
4. ทางเลือกในการซ่อมแซมแก้ไข
1.

เข้าศูนย์บริการ เปลี่ยนเพลาขับใหม่ทั้งชุด หรือเปลี่ยนชุดซ่อมแซม ซึ่งจะมีเฉพาะยางหุ้มเพลาและจาระบี

2.

ถอดและเปลี่ยนเฉพาะหัวเพลาใหม่ซึ่งเป็นของ AFTER MARKET

3.

ถอดและซ่อมแซมหัวเพลาเฉพาะจุดที่ชำรุดในหัวเพลา

4.

ถอดและเปลี่ยนเป็นเพลาขับทั้งชุด แต่เป็นชุดที่ได้รับการซ่อมแซมเพลาขับทั้งเส้นในส่วนสึกหรอทั้งหมด
และเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีอายุการใช้งาน เช่น ยางหุ้มเพลา จาระบี เป็นของใหม่

5.

ใช้ของเก่าจากเชียงกง ซึ่งอาจนำเข้าจากต่างประเทศ หรือเป็นเพลาขับในประเทศที่ชำรุด
ซึ่งได้รับการซ่อมแซมแล้ว


   


Baron66 : Design Studio เซ็นแพค เอเซีย (Cenpac Asia) : ผู้จัดจำหน่าย เพลา (Shaft) เพลาขับ (Driveshaft) หัวเพลา (CV Joint) รถยนต์ทุกรุ่น ยี่ห้อนาสโก้ (Nasko)